Przygotowanie gleby pod nasadzenia

Przy przygotowaniu gleby pod nasadzenia dobrze jest mieć plan.

Przygotowanie gleby to proces wymagający odpowiednich kroków i żmudnej pracy. Działania bez wyznaczonego planu mogą okazać się chaotyczne i nie doprowadzą do wyznaczonego celu. Etapy można podzielić na:

 • Odchwaszczanie i sprzątanie
 • Spulchnienie, napowietrzenie i poprawa struktury ziemi
 • Przygotowanie podłoża pod konkretne rośliny
 • Ustalanie odczynu gleby
 • Nawożenie
 • Nasadzenia

Sprzątanie i odchwaszczanie terenu

Najlepiej wcześniej usunąć chwasty, bo walka z nimi jest żmudna i bardzo trudna, jeżeli chcemy się pozbyć chwastów głęboko korzeniących się, rozłogowych czy z kłączami. Konkurują one nie tylko z roślinami uprawnymi o składniki pokarmowe, wodę i słońce, lecz są siedliskiem chorób i szkodników. Najlepiej jest przekopywać glebę widłami amerykańskimi, które pozwalają wydostać z ziemi nawet kłącza perzu bez przecinania ich. Jest to bardzo ważne, gdyż cięte kłącza perzu to źródło wyrastania kolejnych roślin. Jeżeli wymaga tego stan działki, można zastosować jeden z herbicydów:

 1. Roundup 360 SL
 2. Fusilade Super
 3. Perzocyd 280 SL
 4. Afalon Dyspersyjny 450 S.C.

To preparaty najlepsze do zwalczania uciążliwych chwastów jednoliściennych (perz i inne trawy). Roundup jest najczęściej stosowanym środkiem, gdyż jest on herbicydem systemowym – wnika w roślinę, od liści po korzenie niszcząc zwalczany chwast, a później, po około dwóch tygodniach rozkłada się i nie wnika do sadzonych w to miejsce roślin uprawnych. Jest on najlepszy do zwalczania powoju polnego, rdesty, ostu i ostrożnia. Jednak nie działa na skrzyp polny.

Ważne jest też posprzątanie terenu. Nie jest to tylko oczywiste odrzucenie śmieci, szczególnie z tworzyw sztucznych, metali i szkła. To również usuwaniem najlepiej do kompostownika, wszystkich chwastów, ich kłaczy, bulw czy rozłogów. To bardzo ważne. Pocięte korzenie perzu, mogą wywołać prawdziwą plagę tego chwastu.

Ustalenie pH gleby

Można powiedzieć, że to nic takiego. Gdy posadzi się rośliny, zawsze urosną. Otóż, nic bardziej mylnego. Odpowiednie pH nie tylko wpływa na rozpuszczalność i przyswajalność przez rośliny związków pokarmowych, lecz również na rozwój i działalność mikroorganizmów glebowych, które w znacznym stopniu wpływają na dobrą kondycję roślin. Dobrym przykładem są rośliny motylkowate. Dobrze więc określić pH ziem. Zwłaszcza przed siewami oraz gdy rośliny już rosnące są w słabej kondycji.

Jakie są metody badania pH gleby?

 • Potencjometryczna – przy użyciu elektrycznych mierników pH. Pomiar wykonuje się przez

  1. przyłożenie czujnika do ziemi
  2. Zmieszanie gleby z odpowiednią ilością wody destylowanej i zanurzenie w niej czujnika.

 • Kalorymetryczną – z pomocą wskaźników, takich jak papierki lakmusowe, które w odpowiednim odczynie zmieniają kolor. Wynik wystarczy porównać z szablonem wzorcowym i odczytać wynik.
 • Najbardziej miarodajne wyniki otrzymuje się po badaniach zleconych w laboratorium.

Rozróżniamy następujące odczyny gleby

 • kwaśny,
 • obojętny,
 • zasadowy.

Każdy z nich charakteryzuje się innymi wartościami pH:

 • Bardzo kwaśne pH gleby < 4,5
 • Kwaśne: pH pd 4,4 do 4,5
 • Lekko kwaśne: pH od 5,5 – 6,5
 • Obojętne: pH od 6,6 – 7.2
 • Zasadowe: pH powyżej 7,2

Nasze gleby, z uwagi na dużą ilość odpadów, wymywających jony zasadowe, zazwyczaj mamy do czynienia z glebami zakwaszonymi. Oczywiście na odczyn może mieć wpływ środowisko naturalne, rodzaj podglebia, ilość odpadów, stosowane nawożenie, a nawet uprzemysłowienie okolicznych terenów.

Dla roślin najlepsze pH waha się w przedziale 5,6 -7.8, wtedy przyswajalność składników jest najlepsza. Kwaśne gleby mogą zahamować rozwój pożytecznych organizmów glebowych oraz mocno utrudnić pobieranie potasu, fosforu, wapnia, magnezu i siarki. Glin, żelazo i mangan mogą występować w ilościach toksycznych dla rośliny.

Żeby poprawić pH gleby warto zastosować:

 • Wapno tlenkowe, rolnicze palone lub hydratyzowane na gleby ciężkie – lekkie posiadają małą pojemność sorpcyjną i możliwe jest zagrożenie przewapnowania
  Do stosowania jesienią.
 • Wapno węglanowe (Dolomit, wapniak rolniczy mielony, wapno rolnicze lub kreda nawozowa) wolniej rozpuszcza się w glebie, działa wolniej, nie podnosi gwałtownie odczynu ziemi, a Dolomit – nawóz magnezowo – wapniowy zawiera mikroelementy.
  Wapno węglanowe zaleca się na wszystkie rodzaje gleb, stosuje się je jesienią lub wiosną, najpóźniej 2 tygodnie przed sadzeniem.
 • Siarczan amonu, torf wysoki, przekompostowana kora sosnowa, trociny, nawozy fizjologiczne kwaśne – siarczan amonu, siarczan potasu, mocznik do zakwaszenia gleby.
 • Siarka koloidalna lub granulowana dla mocnego zakwaszania podłoża